شناسه محصول: 24898

پودر پروتئین وی 100% مایولین مایوژنیکس 2286 گرم

Myogenix Myolean Whey Protein Powder 2286 G
تضمین اصالت کالا
پشتیبانی 24 ساعته
مشاوره رایگان تغدیه و بدنسازی
ارسال روزانه به سراسر کشور

۷,۷۳۰,۰۰۰ تومان

- +

توضیحات

پودر پروتئین وی 100% مایولین مایوژنیکس 2286 گرم | علی دارو
Sport Supplement | Alidaru

پودر پروتئین وی 100% مایولین مایوژنیکس Myolean Whey - پروتئین خالص، BCAAها و 19 آمینواسید - بذر کتان و گل گاو زبان با مشاوره رایگان | داروخانه آنلاین علی دارو

شناسه محصول: 24898

برند محصول: مایوژنیکس | Myogenix

واحد پول محصول: IRR

قیمت کالا: 6987000

قیمت معتبر تا: 2025/03/30

موجودی انبار: SoldOut

امتیازدهی ویرایشگر:
5

طرفداران

 • کاهش زمان ریکاوری بدن
 • دارای کلسیم، آهن، سدیم و پتاسیم
 • افزایش انرژی و بهبود عملکرد ورزشی
 • حاوی BCAA و 18 آمینو اسید دیگر برای سنتز پروتئین و تحریک رشد عضلات
 • کاهش زمان ریکاوری بدن
 • دارای کلسیم، آهن، سدیم و پتاسیم
 • افزایش انرژی و بهبود عملکرد ورزشی
 • حاوی BCAA و 18 آمینو اسید دیگر برای سنتز پروتئین و تحریک رشد عضلات
 • کاهش زمان ریکاوری بدن
 • دارای کلسیم، آهن، سدیم و پتاسیم
 • افزایش انرژی و بهبود عملکرد ورزشی
 • حاوی BCAA و 18 آمینو اسید دیگر برای سنتز پروتئین و تحریک رشد عضلات
 • کاهش زمان ریکاوری بدن
 • دارای کلسیم، آهن، سدیم و پتاسیم
 • افزایش انرژی و بهبود عملکرد ورزشی
 • حاوی BCAA و 18 آمینو اسید دیگر برای سنتز پروتئین و تحریک رشد عضلات
 • کاهش زمان ریکاوری بدن
 • دارای کلسیم، آهن، سدیم و پتاسیم
 • افزایش انرژی و بهبود عملکرد ورزشی
 • حاوی BCAA و 18 آمینو اسید دیگر برای سنتز پروتئین و تحریک رشد عضلات
 • کاهش زمان ریکاوری بدن
 • دارای کلسیم، آهن، سدیم و پتاسیم
 • افزایش انرژی و بهبود عملکرد ورزشی
 • حاوی BCAA و 18 آمینو اسید دیگر برای سنتز پروتئین و تحریک رشد عضلات
 • کاهش زمان ریکاوری بدن
 • دارای کلسیم، آهن، سدیم و پتاسیم
 • افزایش انرژی و بهبود عملکرد ورزشی
 • حاوی BCAA و 18 آمینو اسید دیگر برای سنتز پروتئین و تحریک رشد عضلات
 • کاهش زمان ریکاوری بدن
 • دارای کلسیم، آهن، سدیم و پتاسیم
 • افزایش انرژی و بهبود عملکرد ورزشی
 • حاوی BCAA و 18 آمینو اسید دیگر برای سنتز پروتئین و تحریک رشد عضلات
 • کاهش زمان ریکاوری بدن
 • دارای کلسیم، آهن، سدیم و پتاسیم
 • افزایش انرژی و بهبود عملکرد ورزشی
 • حاوی BCAA و 18 آمینو اسید دیگر برای سنتز پروتئین و تحریک رشد عضلات
 • کاهش زمان ریکاوری بدن
 • دارای کلسیم، آهن، سدیم و پتاسیم
 • افزایش انرژی و بهبود عملکرد ورزشی
 • حاوی BCAA و 18 آمینو اسید دیگر برای سنتز پروتئین و تحریک رشد عضلات
 • کاهش زمان ریکاوری بدن
 • دارای کلسیم، آهن، سدیم و پتاسیم
 • افزایش انرژی و بهبود عملکرد ورزشی
 • حاوی BCAA و 18 آمینو اسید دیگر برای سنتز پروتئین و تحریک رشد عضلات
 • کاهش زمان ریکاوری بدن
 • دارای کلسیم، آهن، سدیم و پتاسیم
 • افزایش انرژی و بهبود عملکرد ورزشی
 • حاوی BCAA و 18 آمینو اسید دیگر برای سنتز پروتئین و تحریک رشد عضلات
 • کاهش زمان ریکاوری بدن
 • دارای کلسیم، آهن، سدیم و پتاسیم
 • افزایش انرژی و بهبود عملکرد ورزشی
 • حاوی BCAA و 18 آمینو اسید دیگر برای سنتز پروتئین و تحریک رشد عضلات
 • کاهش زمان ریکاوری بدن
 • دارای کلسیم، آهن، سدیم و پتاسیم
 • افزایش انرژی و بهبود عملکرد ورزشی
 • حاوی BCAA و 18 آمینو اسید دیگر برای سنتز پروتئین و تحریک رشد عضلات
 • کاهش زمان ریکاوری بدن
 • دارای کلسیم، آهن، سدیم و پتاسیم
 • افزایش انرژی و بهبود عملکرد ورزشی
 • حاوی BCAA و 18 آمینو اسید دیگر برای سنتز پروتئین و تحریک رشد عضلات
 • کاهش زمان ریکاوری بدن
 • دارای کلسیم، آهن، سدیم و پتاسیم
 • افزایش انرژی و بهبود عملکرد ورزشی
 • حاوی BCAA و 18 آمینو اسید دیگر برای سنتز پروتئین و تحریک رشد عضلات

منفی

 • بیش از میزان توصیه شده مصرف نکنید.
 • در دوره مصرف این مکمل به میزان کافی آب بنوشید.
 • مصرف این فراورده برای افراد کمتر از 18 سال و مادران باردار و شیرده ممنوع است.
 • بیش از میزان توصیه شده مصرف نکنید.
 • در دوره مصرف این مکمل به میزان کافی آب بنوشید.
 • مصرف این فراورده برای افراد کمتر از 18 سال و مادران باردار و شیرده ممنوع است.
 • بیش از میزان توصیه شده مصرف نکنید.
 • در دوره مصرف این مکمل به میزان کافی آب بنوشید.
 • مصرف این فراورده برای افراد کمتر از 18 سال و مادران باردار و شیرده ممنوع است.
 • بیش از میزان توصیه شده مصرف نکنید.
 • در دوره مصرف این مکمل به میزان کافی آب بنوشید.
 • مصرف این فراورده برای افراد کمتر از 18 سال و مادران باردار و شیرده ممنوع است.
 • بیش از میزان توصیه شده مصرف نکنید.
 • در دوره مصرف این مکمل به میزان کافی آب بنوشید.
 • مصرف این فراورده برای افراد کمتر از 18 سال و مادران باردار و شیرده ممنوع است.
 • بیش از میزان توصیه شده مصرف نکنید.
 • در دوره مصرف این مکمل به میزان کافی آب بنوشید.
 • مصرف این فراورده برای افراد کمتر از 18 سال و مادران باردار و شیرده ممنوع است.
 • بیش از میزان توصیه شده مصرف نکنید.
 • در دوره مصرف این مکمل به میزان کافی آب بنوشید.
 • مصرف این فراورده برای افراد کمتر از 18 سال و مادران باردار و شیرده ممنوع است.
 • بیش از میزان توصیه شده مصرف نکنید.
 • در دوره مصرف این مکمل به میزان کافی آب بنوشید.
 • مصرف این فراورده برای افراد کمتر از 18 سال و مادران باردار و شیرده ممنوع است.
 • بیش از میزان توصیه شده مصرف نکنید.
 • در دوره مصرف این مکمل به میزان کافی آب بنوشید.
 • مصرف این فراورده برای افراد کمتر از 18 سال و مادران باردار و شیرده ممنوع است.
 • بیش از میزان توصیه شده مصرف نکنید.
 • در دوره مصرف این مکمل به میزان کافی آب بنوشید.
 • مصرف این فراورده برای افراد کمتر از 18 سال و مادران باردار و شیرده ممنوع است.
 • بیش از میزان توصیه شده مصرف نکنید.
 • در دوره مصرف این مکمل به میزان کافی آب بنوشید.
 • مصرف این فراورده برای افراد کمتر از 18 سال و مادران باردار و شیرده ممنوع است.
 • بیش از میزان توصیه شده مصرف نکنید.
 • در دوره مصرف این مکمل به میزان کافی آب بنوشید.
 • مصرف این فراورده برای افراد کمتر از 18 سال و مادران باردار و شیرده ممنوع است.
 • بیش از میزان توصیه شده مصرف نکنید.
 • در دوره مصرف این مکمل به میزان کافی آب بنوشید.
 • مصرف این فراورده برای افراد کمتر از 18 سال و مادران باردار و شیرده ممنوع است.
 • بیش از میزان توصیه شده مصرف نکنید.
 • در دوره مصرف این مکمل به میزان کافی آب بنوشید.
 • مصرف این فراورده برای افراد کمتر از 18 سال و مادران باردار و شیرده ممنوع است.
 • بیش از میزان توصیه شده مصرف نکنید.
 • در دوره مصرف این مکمل به میزان کافی آب بنوشید.
 • مصرف این فراورده برای افراد کمتر از 18 سال و مادران باردار و شیرده ممنوع است.
 • بیش از میزان توصیه شده مصرف نکنید.
 • در دوره مصرف این مکمل به میزان کافی آب بنوشید.
 • مصرف این فراورده برای افراد کمتر از 18 سال و مادران باردار و شیرده ممنوع است.

 

 

پودر پروتئین وی 100% مایولین مایوژنیکس 2286 گرم | علی دارو

 

 

پودر پروتئین وی 100% مایولین مایوژنیکس 2286 گرم محصولی از کمپانی مایوژنیکس Myogenix تولید کشور امریکا است. وی 100% گزینه‌ای مناسب برای ورزشکارانی است که درصدد عضله سازی و افزایش حجم هستند.

 

آن‌ها در عین‌حال که پروتئین بالایی نیاز دارند می‌توانند از خوردن گوشت و تخم مرغ مداوم پرهیز کنند. خرید محصول هم اکنون در داروخانه آنلاین علی دارو با مشاوره رایگان امکان پذیر است.

 

مایولین وی پروتئین ۱۰۰ درصد مایوژنیکس یک مکمل یده آل با بسته بندی مقرون بصرفه ساخته شده از بهترین و با کیفیت ترین مواد اولیه با ترکیب انحصاری است.

 

پروتئین های چند گانه،درصد بالایی از آمینواسیدهای شاخه ای، با تنها ۲ گرم شکر در کنار اسیدهای چرب ضروری و ویتامین های مورد نیاز با طعمی جادویی، بهترین انتخاب برای دستیابی به نهایت تفکیک عضلانی در دوران رژیم هستند.

 

پودر پروتئین وی ۱۰۰ درصد مایولین مایوژنیکس(Myogenix Myolean 100 Protein Whey ) با داشتن انواع و اقسام آمینو اسیدها و دیگر مواد مغذی، به عضله سازی شما کمک کرده و بخشی از پروتئین مورد نیاز بدن را تامین می‌کند.

 

پروتئین وی ۱۰۰٪ مایولین مایوجنیکس ترکیبی از پروتئین‌های ایزوله و کنستانتره است. این محصول با سرعت جذب متفاوت برای دستیابی به حداکثر مقدار پروتئین و آمینو اسیدهای ضروری و غیر ضروری در زمان های تعیین شده با هدف جلوگیری از تخریب عضلات و رشد و توسعه بافت عضلانی در دوران رژیم است.

 

پروتئین مایولین کمپانی مایوجنیکس امریکا در هر 2 اسکوپ خود 40 گرم پروتئین باکیفیت با انحلال‌پذیری سریع، طعمی فوق‌العاده و هضم آسان در اختیار شما قرار می ‌دهد. این محصول با ارزش بالای بیولوژیکی به سنتز پروتئین در عضلات ورزشکاران کمک شایانی می‌کند.

 

 

ویژگی‌ های پودر پروتئین وی 100% مایولین مایوژنیکس

 

 

پودر پروتئین وی ۱۰۰ درصد مایولین مایوژنیکس مکملی ایده آل برای افزایش عضلات ورزشکاران است. ورزشکاران رشته بدنسازی معمولا به دنبال تناسب اندام و افزایش عضلات هستند.

 

برای رسیدن به این هدف علاوه بر داشتن تمرینات پرفشار و منظم، باید به بدن میزان مناسبی پروتئین رساند که این ماده در مواد غذایی مثل شیر و گوشت وجود دارد؛ البته مصرف مواد غذایی حاوی پروتیئن با حجم زیاد، هزینه زیادی را برای ورزشکار در پی خواهد داشت.

 

برای اینکه هزینه‌ها کمتر شود و در کمترین زمان ماهیچه‌های بیشتری داشته باشید، می‌توانید از پروتئین وی استفاده کنید که پروتئین وی ۱۰۰% مایولین یکی از بهترین‌های بازار در این زمینه است.

 

 

 

مزایای Myolean Whey Protein Powder

 

 

Myogenix Myolean – پودر پروتئین وی 100%، میکس شیک پروتئین برتر، حاوی کربوهیدرات کم شکر مناسب برای دستاوردهای عضلانی

 

 

پروتئین با عملکرد برتر

 

سرشار از پروتئین و اسیدهای آمینه هر طعم شامل 40 گرم پروتئین با عملکرد برتر و غنی از زنجیره ای از آمینو اسیدهای شاخه دار (9.6 BCAA) است.

به علاوه، حاوی 19 اسید آمینه ضروری و غیر ضروری (20 گرم EAAs) با الکترولیت های اضافه شده (سدیم از نمک دریا و پتاسیم) و BeneFat (پودر بذر کتان و روغن گل گاوزبان).

 

 

افزایش آستانه رشد عضلانی

 

تحقیقات ورزشی نشان داده است که 30 دقیقه پس از تمرین بدن شما برای نوشیدنی ریکاوری بعد از تمرین آماده می شود.

با این مخلوط پودر پروتئین وی، قبل و/یا بعد از تمرین به بدن خود سوخت رسانی کرده و این فرایند را بهبود بخشید. این فراورده طراحی شده تا به شما کمک کند از هر تمرین بیشترین بهره را ببرید.

 

 

بهبود عملکرد ورزشی و رفع خستگی

 

حاوی مواد مغذی حیاتی در مقادیر مناسب برای رشد و ریکاوری عضلات حیاتی است.

 

پروتئین وی ایزوله و پپتیدهای آب پنیر از رشد توده عضلانی بدون چربی حمایت می کنند و اسیدهای آمینه BCAA به ریکاوری کمک می کند، به طور بالقوه درد عضلانی را کاهش می دهد، ممکن است خستگی ورزش را کاهش دهد و عضلات بدون چربی قوی را افزایش دهد.

 

 

شیک پروتئینی با طعم خوشمزه

 

پودر مکمل برای رژیم غذایی، بهینه برای بعد از تمرین یا بعد از ورزش.

عملکرد خود را بعد از هر تمرینی افزایش دهید – کاردیو، دویدن، دوچرخه سواری، بسکتبال، هاکی، فوتبال، بیس بال، پیست، فوتبال، باشگاه یا شکار. صرف‌نظر از ورزش انتخابی، این محصول شما را در رسیدن به اهداف‌تان یاری خواهد کرد.

 

 

مصرف و هضم آسان

 

کافی است تا پودر را با آب یا شیر در یک فنجان یا بطری مخلوط کن مخلوط کنید. این نوشیدنی پروتئینی سریع مخلوط می شود، طعم عالی دارد و به راحتی هضم می شود.

 

 

 • تحت لیسانس آمریکا با طعم عالی و جذب سریع
 • حاوی BCAA و ۱۸ اسید آمینه ضروری و غیر ضروری
 • دارای ۲ گرم کربوهیدرات ساده، کلسیم، آهن، سدیم و پتاسیم
 • با ۱ گرم پودر و روغن بذر کتان، ترکیبی از آنتی اکسیدان ها و آنزیم ها برای هضم آسان
 • ۴۰ گرم پروتئین خالص 20 گرم آمینواسید ضروری و ۹٫۶ گرم آمینواسیدهای شاخه ای برای عضله سازی و حفظ حجم بدن

 

 

 

ترکیبات پروتئین وی 100% مایولین مایوژنیکس

 

 

اندازه هر سروینگ: 1 پیمانه (28 گرم) هر بسته حاوی 81 سروینگ است.

 

 

درصد ارزش روزانه بر اساس رژیم غذایی 2000 کالری است. مقادیر روزانه شما بسته به نیاز کالری شما ممکن است بیشتر یا کمتر باشد.

 

مخلوط 100% پروتئین آب پنیر (کنسانتره پروتئین آب پنیر، ایزوله پروتئین آب پنیر، ایزوله پروتئین آب پنیر هیدرولیز شده)، طعم دهنده های طبیعی و مصنوعی،

پودر توت فرنگی، BeneFat (روغن آفتابگردان، دانه کتان آسیاب شده، روغن گل گاوزبان فشرده شده سرد)، مالتودکسترین، نمک دریا، صمغ زانتان، پودر چغندر، سوکرالوز، صمغ گوار.

 

 

 

ارزش غذایی این محصول در هر پیمانه ۳۰ گرمی به ترتیب زیز است:

 

 

کالری 110 – کالری از چربی 20 – چربی کل 2.5 گرم – 4% چربی اشباع شده -1 گرم – 5% چربی ترانس 0 گرم – کلسترول 45 میلی گرم 15% – سدیم 170 میلی گرم 7% – کربوهیدرات کل 4 گرم 1% – فیبر رژیمی 0 گرم 0% – قندها 2 گرم –  پروتئین 20 گرم – ویتامین A 0% ویتامین C 6% کلسیم 6% آهن 0%

 

 

 

روش  مصرف Myolean Whey Protein Powder 2286 G

 

 

 • این محصول در بسته بندی ۲۲۷۰ گرمی و در طعم های شکلات و وانیل تهیه و ارائه شده است.
 • یک پیمانه از پودر مکمل را در 500 میلی لیتر نوشیدنی دلخوا مخلوط کرده و ۲ الی ۳ بار در روز بنوشید.
 • بهترین زمان برای مصرف وعده بعد از صبحانه، بعد از تمرین و قبل از خواب می باشد. همچنین می توانید از شیر برای کاهش سرعت جذب در وعده پیش از خواب بهره بگیرید.

 

هشدارآلرژن: این محصول حاوی موادی است که از شیر و سویا گرفته شده است. این محصول در کارخانه ای تولید می شود که شیر، سویا، گندم و تخم مرغ را پردازش می کند.

 

 

 

خرید پودر پروتئین وی 100% مایولین مایوژنیکس 2286 گرم

 

 

در هر پیمانه از این پودر مکمل حدود ۴۰ گرم پروتئین وجود دارد که ۲۰ گرم آن را اسید آمینه‌های ضروری به نام‌های لوسین، ایزولوسین، والین، هیسدیتین، لیسین، متیونین، فنیل آلانین، تئورین و تریپتوفان تشکیل می‌دهند.

 

حدود ۹,۶ گرم را BCAA که شامل سه اسید آمینه حیاتی و عضله ساز لوسین، ایزولوسین و والین تشکیل می‌دهد و ما بقی هم شامل کلسیم، آهن و فیبر رژیمی است.

 

انواع پروتئین وی اقسام اسید آمینه‌های ضروری و غیر ضروری را در خود دارد. اگر به دنبال پروتئینی هستید که هم سرعت جذب بالایی داشته باشد و هم به سرعت حجم عضلاتتان را بالا ببرد، این محصول برای شما است.

 

 

 • این محصول به منظور تشخیص، پیشگیری و درمان تولید نشده است.
 • این مکمل غذایی را به عنوان بخشی از یک رژیم غذایی سالم و متعادل استفاده کنید.
 • قبل از مصرف هر نوع پروتئین نسبت به حساسیت‌زا نبودن منابع اولیه آن اطمینان حاصل کنید.
 • در صورت وجود سوال برای خرید این محصول با پشتیبانی آنلاین 24ساعته علی دارو تماس بگیرید.

نقد و بررسی‌ها

درمورد این محصول دیدگاه درج کنید.

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

پودر پروتئین وی 100% مایولین مایوژنیکس 2286 گرم | علی دارو
پودر پروتئین وی 100% مایولین مایوژنیکس 2286 گرم
۷,۷۳۰,۰۰۰ تومان
- +
پشتیبانی آنلاین

در زیر می‌توانید پاسخ سوالات خود را بیابید. در غیر این صورت از ما بپرسید، ما همیشه به سوالات شما پاسخ خواهیم داد.